Yetersiz sigortalıysanız bu önemlidir

RAM

New memberEv sahibi sigortası için sigorta tutarı evin değerinden azsa eksik sigorta söz konusudur.


Konut bina sigortasında hasar durumunda sigortacı eksik sigorta olup olmadığını kontrol eder. Özellikle sigorta poliçeniz biraz eskiyse binada yapılacak tadilat veya modernizasyon çalışmaları nedeniyle eksik sigortalı olabilirsiniz.


Hasar durumunda sigorta şirketi hasarın yalnızca bir kısmını ödeme hakkına sahiptir. Sigorta yaptırırken eksik sigortadan kaçınırsanız, bunu önleyebilirsiniz.


Eksik sigortanın sonuçları


Eksik sigorta, bir konut binasının değerinin üzerinde anlaşılan sigorta tutarından yüksek olması durumunda ortaya çıkar. Meydana gelen hasar sigorta bedelinden düşük olsa dahi bu durumda sigortacının sadece orantılı olarak hasarı tazmin etmesi gerekir. Çünkü: Sigortacınız, geri ödeme tutarınızı belirlemek için sigortalı tutarı konut binasının gerçek değeriyle karşılaştırır.


Sigorta şirketi sigortalı binanın gerçek değerini bilmiyor. Bu nedenle değeri tahmin eder ve mülkünüzü bölgedeki benzer mülklerle karşılaştırır.


Eksik sigorta nedeniyle tazminat talebi örneği


Bir örnekle durum daha da netleşiyor: Bir konut binasının güncel değeri 500.000 Euro’dur. Ancak araç sahibi sigorta için yalnızca 250.000 avro tutarında anlaşma sağladı. Gerçek değerini bilmiyordu ya da son yıllarda çeşitli modernizasyon tedbirleri aldı.


Yangın çatının bazı kısımlarının ciddi şekilde hasar görmesine neden olur. Oluşan hasar yaklaşık 200.000 Euro’dur. Ancak sigorta şirketi yalnızca 100.000 avroyu geri ödüyor çünkü sigorta tutarı binanın gerçek değerinin yalnızca yarısı kadar. Yani gerçek hasar tutarının sadece yarısını ödüyor, sigorta kapsamına rağmen mal sahibi kalan hasarı kendi cebinden ödemek zorunda kalıyor.


Sigortada eksik sigortadan feragat anlaşması


Sigorta şirketinin size hasarınızın tamamını ödediğinden emin olmak için, ev sahibi sigortasını yaptırırken bir eksik sigorta feragat maddesi üzerinde anlaşmalısınız.


Bu daha yüksek primlerle ilişkilidir. Sigortacıya bağlı olarak primler ortalama yüzde 8 ila 13 puan daha yüksek olabilir; ancak aslında hasar durumunda sigorta kapsamındasınız.


Eksik sigortadan feragat gerekçesi


Eksik sigortadan feragat, çok düşük bir sigorta tutarının önlenmesini sağlar. Tutar burada yaşam alanı sigortasına göre belirlenir. Konut binasının gerçek değerini hesaplamak için ek

  • nesnenin genel niteliği
  • Çatı kaplama malzemesi
  • Yapım metodu
  • Mobilya
kullanılmış. Bu, sigorta bedelinin konut binasının gerçek değerine mümkün olduğunca yakın olduğu anlamına gelir.


Eksik sigorta feragat şartı durumunda tam fayda


Konut bina sigortanızda eksik sigortadan feragat maddesi üzerinde anlaştıysanız, sigorta şirketi hasar durumunda binanın eksik sigortalı olup olmadığını kontrol etmeyecektir. Bunun yerine, üzerinde anlaşılan sigorta tutarına kadar hasarın tamamını tazmin edecektir. Bu, sigortalıyı hasar durumunda yüksek maliyetlerden kurtarır.


Sigortalı konutunuzun değerinin modernizasyon çalışmaları nedeniyle artması durumunda, sigortanız eksik olmasa bile sigorta tutarını artırmalısınız.