Almanya’da yasa dışı ev içi yardım hızla artıyor – bu yüzden bir sorun

RAM

New memberAlmanya’da ev işlerinde yardımcı çalıştırmak oldukça popüler ve onları kayıt altına almak da mümkün değil. Arkasındaki sorunlar mazeret olmamalıdır.


Ev işlerinde yardımcılar Almanya’da popülerdir. Ancak özel işverenler kayıt için yasal gereklilikleri pek ciddiye almıyor. Bir tahmine göre, on ev yardımcısından dokuzu kayıtlı değil. Bu, Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) tarafından Cumartesi günü yayınlanan bir çalışmanın sonucudur.


Araştırma yazarı Dominik Enste, “Tahminlerimize göre yıllardır, kayıtlı olmayan ve sigortasız veya kaza sigortası koruması olmadan yasa dışı çalışan ev yardımcılarının sayısı yüzde 90’ın üzerindeydi” diyor.


Soruna ilişkin farkındalık eksikliği


Bu her iki taraf için de büyük bir sorundur. Özel işverenler kayıt dışı çalışma nedeniyle yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalıyor ve çalışan ev hizmetçileri tatil, emeklilik haklarından ve diğer sosyal yardımlardan vazgeçiyor. Ve son olarak devlet kaçak istihdam nedeniyle vergi geliri kaybediyor.


Mevcut tahmin için IW, özel haneleri temsil eden uzun vadeli bir anket olan “Sosyo-Ekonomik Panel”in (SOEP) yayınlanan sonuçlarını değerlendirdi. Şirketin kendi verilerine göre 2021 yılında düzenli veya ara sıra çalışan yaklaşık 4,3 milyon hane, yani Almanya’da yaklaşık on haneden biri yardım alıyor. Rapor veren haneler (Haziran sonu: 290.000), sosyal güvenlik primlerine tabi çalışanlar ve serbest meslek sahipleri düşülürse, IW’ye göre 3,9 milyon hanelik iyi bir boşluk var.


Karmaşık kayıt işlemleri


Ekonomist Enste, mini iş merkezine kaydolmanın genellikle her iki taraf için de utanç verici olduğunu söylüyor. “Ev yardımcıları genellikle uzun yıllar boyunca evde çalışsa ve iyi bir güven ilişkisi kurulsa da, hane halkı genellikle sözleşmeden doğan yükümlülüklere girmek istemiyor.” Birçok insan için özel bir ev, diğerleri gibi bir çalışma yeri değildir. “Hastalık durumunda veya ev yardımcısı tatildeyken maaşların ödenmesine devam edilmesi olağandışı ve istenmeyen bir yükümlülüktür.”


Bunun tersine, Enste’ye göre pek çok kişinin sosyal güvenlik primi ödemesi çekici gelmiyor çünkü herhangi bir ek yardım alamıyorlar. Aile sigortası aracılığıyla sağlık sigortasına sahipler veya asgari seviyenin üzerinde bir emekli maaşı almaları pek mümkün değil. Bürokratik engellerden de uzak durdular. “Gölge ekonomisi özel hanelerin içinde ve çevresinde patlamaya devam ediyor.”


Gelecekte talebin artması bekleniyor


Analiz ayrıca, akrabalarına bakım verilen hanelerde ev hizmetçisi çalıştırma olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bakıma muhtaç insan sayısının artması karşısında davranışsal ekonomi ve iş etiği uzmanı Enste, Almanya’da basit kupon modellerinin uygulamaya konması çağrısında bulunuyor. Bunun amacı, ev yardımcılarının sübvansiyonlar yoluyla kayıt altına alınmasına yönelik daha güçlü teşvikler sağlamaktır. Gerçek bakımın ötesinde günlük yaşamdaki desteğe duyulan ihtiyaç gelecekte de artmaya devam edecektir.