Bira, çok karmaşık bir 2023: %5'ten fazla daralma

Muqe

New member
2023, dünya için büyük zorluklarla ve karmaşıklıklarla dolu bir yıl oldu İtalyan bira sektörüartan maliyetlerle, enflasyonla ve İtalyanların satın alma gücündeki düşüşle uğraşmak zorunda kaldı. BenYıllık Rapor 2023 İle ilgili AssoBirra tüm ana göstergelerde pazarda önemli bir daralma yaşandığını vurguladı: üretme (-%5,02), tüketim (-%5,85), ihracat (-%5,36) e içe aktarmak (-%7,5).

Zorluklara rağmen, sektör dayanıklılık gösterdi2022'deki 18,3 milyon hektolitreye kıyasla düşüşe rağmen, 2019 pandemi öncesi 17,3 milyon hektolitreden daha yüksek olan 17,4 milyon hektolitrelik üretimi sürdürdü. Tüketim, 2022'deki rekor olan 22,5 milyon hektolitreye göre %5,85 düşüşle 21,2 milyon hektolitre olarak gerçekleşti. ancak yine de 2019'daki 21,2 milyon ve 2021'deki 20,6 milyonun üzerinde. Tüketimin 2013'te 17,5 milyon hektolitre olduğu on yıl öncesine kıyasla büyüme %20,9 oldu.

İthalat yüzde 7,55 düşüş kaydetti2022'deki 8 milyon hektolitreye kıyasla 7,4 milyon hektolitre ile. AlmanyaÖTV'nin 4 kat daha düşük olduğuİtalya, toplamın %41,7'siyle ana menşe ülke olmaya devam ederken, onu Belçika (%20,7), Hollanda (%9,8) ve Polonya (%9,4) takip ediyor. İthalatın yüzde 2,2'sini oluşturan AB dışı ülkeler arasında ise yaklaşık 135 bin hektolitrenin yaklaşık 95 bin hektolitresiyle Birleşik Krallık öne çıkıyor. İhracat da 2022'deki 3,8 milyona kıyasla 3,6 milyon hektolitre ile %5,36'lık bir düşüş gösteriyor. Birleşik Krallık'a olan pay azaldı (2022'de %48,2'ye karşı %44,1), ancak Arnavutluk'a ve özellikle Fransa'ya ihracat artıyor (+57) %).

Dağıtım kanalları arasında deplasman skorları 2022'ye göre %1,8 arttıtüketimi 8 milyon hektolitrenin hemen altındayken, Büyük ölçekli dağıtım talebin esnekliği ve satın alma gücündeki düşüş nedeniyle büyük bir düşüş kaydetti.

İçin AssoBirra'nın başkanı Alfredo PratolongoEkonomik krize rağmen geleceğe temkinli bir iyimserlikle bakabiliriz: “2023, sektör için özellikle zor bir yıldı. On yıllık büyümenin, salgının tetiklediği krizin ve 2022'deki toparlanmanın ardından tüketim bu yıl neredeyse yüzde altı puan düştü. Geleceğe dair olumluyum çünkü İtalya'da bira artık resmi olmayan şenlikle özdeşleştirilen, hafiflik, çok yönlülük, doğallık ve düşük alkol içeriği veya alkolsüz olma özellikleriyle takdir edilen bir yemek içeceği haline geldi.”

Biranın hale geldiği gerçeği İtalyan yemeklerinin ayrılmaz bir parçası geleceğe temkinli bir iyimserlikle bakmamızı sağlayan olumlu ve yapısal bir unsurdur. Ancak Pratolongo, sektörün önümüzdeki aylarda yüzleşmek zorunda kalacağı zorlukların altını çiziyor: ulusal ve Avrupa fonlarına erişim prosedürlerinin basitleştirilmesi, bira mevzuatının güncellenmesi ve vergi yükünün azaltılması. Spesifik olarak konu, Tüzük'te açıklandığı üzere özel tüketim vergisidir. AssoBirra'nın başkanı: “Özellikle tüketim vergileri – bir yemek içeceği için anakronik ve uyumsuz, çünkü yükledikleri tek şey bira – İtalyan şirketlerini, tabiri caizse daha fazla birayla çalışan ülkelerde çalışan şirketlerle karşılaştırıldığında cezalandırdıkları için daha da üzücü. vergilendirme açısından dost canlısı, buna karşı aslında oraya bira ihraç eden İtalyan şirketlerini cezalandıran bir çeşit spread var. Ve tam tersine, rekabet güçlerini ve dolayısıyla İtalya'ya bira ihracatını teşvik ederek kendi ulusal şirketlerinin işlerini tercih ediyorlar çünkü ülke içinde çok daha az özel tüketim vergisi ödeyerek daha yüksek marjlara sahip oluyorlar ve dolayısıyla sahip oldukları birayla daha rekabetçi olabiliyorlar. bizden ihracat”.

Bu arada, 2024 yılının ilk aylarında düşüş eğilimi durmuş görünüyor ve eğer yaz bir iyileşmeye işaret ederse, bira kültürünün büyümesi ve ürünün sağlam itibarı sayesinde uzun vadeli beklentiler yeniden olumlu hale gelecektir. Aslında İtalyan bira sektörünün bira fabrikaları, mikro bira fabrikaları ve malthaneler dahil 1.000'den fazla şirkette 100 binin üzerinde operatöre istihdam sağladığı unutulmamalıdır. Paylaşılan bir değer yaratın 10,2 milyar euroGSYİH'nın %0,54'üne eşit olup, Hazine'ye yılda 700 milyon doların üzerinde özel tüketim vergisi ödemektedir; bu, yemekli içecekler arasında benzersizdir.