Çalışın, İtalyanlar daha yüksek maaş, hırs ve denge arıyor

Muqe

New member
Profesyonel olarak büyüme hırsı ve arzusu olacak; ama aynı zamanda enerji maliyetlerindeki artışın ve fiyatlardaki yukarı yönlü itişin istihdam bordroları üzerinde baskı oluşturduğu göz önüne alındığında daha fazla kazanma ihtiyacı. 2023’te bunu düşünen birçok insan var. iş değiştirme fırsatıve asıl sebep tam olarak daha iyi bir maaş arıyorum. Ancak, bizi yeni fırsatlar aramaya iten tek sebep para değildir:iş yaşam dengesi bir önceliktir, ancak aynı zamanda yeteneklerine daha fazla güvenmek başka bir yere bakmak için bir teşviktir. Bunlar, tarafından yaptırılan anketin sonuçlarından bazıları. LinkedInBu, İtalyanların diğer satış noktalarını değerlendirmeye olan ilgisini gösteriyor: Görüşülen kişilerin yarısından fazlası (%54) değişme olasılığını düşünüyor; bu oran, 18 ila 24 yaş arasındaki Z kuşağı çalışanları arasında %69’a çıkıyor.


Profesyonel ağ, uluslararası düzeyde 2.900 yönetici (C-suit) arasında yürütülen başka bir araştırmaya atıfta bulunarak, 2022’nin sonunda küresel ölçekte işe alımda bir yavaşlama olduğuna işaret ediyor: İtalya ile ilgili olarak, şirketlerin %34’ü işe alım planlarını küçültmek. Yöneticileri endişelendirmek için bir ekonomik belirsizlik senaryosuAncak bu durum, gelecekten daha emin olan işçilerin özlemlerine yansımamış gibi görünüyor: Görüşülenlerin neredeyse yarısı (%49), 2022’nin başına kıyasla, olasılık konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. terfi veya yeni bir fırsat talep ederken, %47’si bir amirle anlaşmazlığı ifade etmekte rahat hissediyor.

İş değiştirme nedenleri


İtalya’da 18-24 yaş grubunda mevcut işinden ayrılmayı düşünenlerin oranı daha yüksek olup %69’dur. Diğer gruplarda oran daha düşüktür: 45-54 yaş aralığında %46, 55 yaş üstü için %27’dir.


Bu karar motive daha fazla kazanman gerekhem çoğunluk için Y kuşağı (25-34 yaş) çoğu katılımcıdan daha yaşlı insanlar (35-54 yaş); için diğer iki gruba göre daha az da olsa önemli bir nedendir. Z kuşağı: %31’i için ücret, iş değiştirmeye karar verirken dikkate alınan ana faktördür.


Yükselen enflasyon ve yüksek faturalarla artan ücretler konusu da sendikalar tarafından gündeme getirildi. Özellikle İtalya’da, ücret artışını ulusal sözleşmeye değil, yalnızca şirket üretkenlik anlaşmalarına bağlama hipotezi üzerine CGIL ile Confindustria arasındaki çatışmayı ateşledi. İşçi örgütüne göre, artış, artan fiyatlar nedeniyle yıpranan satın alma gücünü korumaya hizmet ediyor.


Paranın ötesinde, insanları yeni bir iş aramaya iten başka motivasyonlar da var. Orada esneklik ve daha iyi bir iş-yaşam dengesi özellikle genç insanlar (18-24 yaş) ve yeteneklerine daha fazla güvenme gerçeği ile ilgilidir. Can sıkıntısını unutmadan, mevcut rolde artık uyarılmış hissetmeme: esas olarak 35-44 yaş grubunu ilgilendiren bir sebep.


Her halükarda, maaşın yeni fırsatlar bulmadaki önemi, maaş bilgisi bir şirket tarafından yayınlanan bir teklifi değerlendirirken tüm nesiller için gereklidirler. Gerçekten de, Maaş ve yan hak detaylarının varlığı görüşülen kişilerin %48’i tarafından önemli olarak değerlendiriliyor; takip ederler 7 günde 4 gün çalışabilme imkanı (%16) ve hibrit modda veya uzaktan çalışın (%16).?

LinkedIn’de büyüyen işler


Platform bir sıralama derledi ‘işler artıyor‘, son beş yılda en büyük büyümeyi gören meslekler. İşte İtalya’daki ilk on:


1. İş Geliştirme Memuru

2. sürdürülebilirlik uzmanı

3. SOC Analisti

4. müşteri başarı yöneticisi

5. eczane müdürü

6. veri mühendisi

7. Bulut mühendisi

8. siber güvenlik mühendisi

9. makine öğrenimi mühendisi

10. İş Geliştirme Müdürü