Gelecek kış için faturalar, ısıtma ikramiyesi

Muqe

New member
Ay sonunda sona eren faturadaki indirimlerin en azından kısmen uzatılmasına yönelik bir OHAL KHK’sı. Ve “süper ikramonun çıkışı” konusunda bir güvence, daha doğrusu inşaat şirketlerinin göbeğinde bekleyen 19 milyar vergi kredisi sorununun çözümü. Ekonomi Bakanı Giancarlo Giorgetti anın iki sıcak konusuna geri dönelim.

Faturalar, erzak geliyor: ısınma ikramiyesi olacak


Giorgetti, Senato ile ilgili soru sorulurken, “Hükümet, daha az da olsa, elektrik ve gaz maliyetleriyle bağlantılı acil durumların devamının ve önceki önlemlerin yakında sona ermesinin farkında olarak, bir acil durum hükmü üzerinde çalışıyor” dedi. . Devlet orada okuyor. 4,9 milyar çeyiz içeren kararnamedüşük gelirli ailelere yönelik sosyal ikramiyenin finansmanı hariç (Isee ile 15 bin avroya kadar).

Bakan, “İncelenmekte olan önlemlerin, Ekonomik ve Mali Belgeden çıkacak yeni ekonomik çerçeve ve Repower AB ile ilgili tartışmanın tamamlanması ve bu girişim kapsamında finanse edilebilecek önlemlere kadar da farklı bir süreye sahip olacağını açıkladı. Avrupa Komisyonu ile müzakere edilecek olan halihazırda mevcut olan PNRR önlemlerinin uyarlamalarının yanı sıra”.

Faturadaki masraflar, Nisan ayından bu yana enerji indirimleri yenilenmeden yılda 270 avro daha pahalıkaydeden Federico Ant

17 Mart 2023“Enerji fiyatlarındaki artışların özellikle düşük gelirli aileleri vurduğu göz önüne alındığında, Hükümet en zayıf tebaaların aile bütçelerinin yönetimine daha fazla kesinlik vermeyi planlıyor ve önümüzdeki çeyrekte yeniden elektrik ve gaz sosyal ikramiyesi Isee ile ekonomik veya fiziksel zorluk içindeki aileler için 15.000 avroya kadar”, Maliye başkanı bir kez daha açıkladı ve “sosyal ikramiyenin 4,5 milyondan fazla aileyi kapsadığını” hatırlattı.

Ayrıca, “Hükümet, 2023’ün ikinci çeyreği için de, Doğalgazda KDV oranının yüzde 5’e düşürülmesi (müşteri tipine göre %10 ila %22), sivil ve endüstriyel kullanımlar için yakma için kullanılır ve aşağıdakiler için yeterli önlemleri sağlar: termal enerji kaynakları enerji hizmeti sözleşmelerinin yürütülmesinde ve ayrıca bölgesel ısıtma hizmetlerinin sağlanmasında”.

“İncelenmekte olan” bir yenilik, “termal yılın başlamasıyla birlikte 1 Ekim’den itibaren yürürlüğe girecek bir önlemdir: ısıtma elektrik faturası üzerinden hanelere ödenecek”. Hibe, Ekim’den Aralık’a kadar üç aylık bir süreye sahip olacak.

Tüketiciler: 425 avrodan başlayan acı


Saniye Ulusal Tüketici Birliği tarafından yapılan bir araştırmaEğer hükümet kendini gazda yalnızca %5 KDV’yi onaylamakla sınırlasaydı, koruma piyasasındaki fatura, sabit kaldığı varsayılarak cari fiyat göz önüne alındığında, mevcut 1210 Euro’dan yıllık bazda 1635 Euro’ya çıkacaktı, 425 euro daha%35,1’lik bir fiyat artışına eşit.

Sistem ücretleri kaldırılsa bile, gaz ücretlerinin artık negatif olduğu düşünülürse, standart teklif piyasasındaki fatura yıllık bazda 1.210 Euro’dan 1.590 Euro’ya, 380 Euro daha artarak %31,4’lük bir artışa eşit olacaktır. ışığa gelinceÖte yandan, sıfırlamadan önce yürürlükte olan sistem ücretlerinin yalnızca yarısı yeniden getirilseydi, fatura 1.434 Euro’dan 1.498 Euro’ya, 64 Euro daha (+%4,4) yükselirdi.

Faturanızı nasıl okuyabilir ve ne kadar harcadığınızı öğrenebilirsinizkaydeden Federico Ant

20 Mart 2023


Superbonus: yakında exodata için çözüm


Giorgetti, Superbonus ile ilgili olarak, “Beni farklı kılan sağduyunun ötesinde, hükümetin yaptığı perde arkası çalışmaları sayesinde, tüm bu göçler için önümüzdeki birkaç gün içinde olumlu haberlerin gelebileceğini makul buluyorum” dedi. önceki hükümet önlemlerinden bir çözüm bulunacaktır”. Kredi tahsisini durduran kararnamede bir veya birkaç değişiklikle çözüm getirilecekşu anda Meclis Finans Komitesi tarafından inceleniyor.

“Hükümet kesinlik kazandırmaya çalışan kararnameyi kabul etti, değişiklikler çoktan onaylandı, zaten bu tuzağa düşüp kredi ve işsiz kalanlar için bir çözüm yolu olduğunun bilinciyle perde arkasında bile çalışmaya devam ediyoruz. bulunmalı ve bunu yapmak için son dakikaya kadar çok çalışacağız, çünkü bunlar, ilk baştaki yanıltıcı mesajlara iyi niyetle inanan aileler ve işletmelerdir.

Sorunlu kredileri serbest bırakmak için süper bonus, Btp hipotezi ve F24kaydeden Giuseppe Colombo

22 Mart 2023