Kadın tapuda kayıtlı değil, kocası ölüyor: Bu geçerli

RAM

New memberMülkiyet ve miras hukuku her zaman kolay değildir. Ölümlerin hukuki ve mali sonuçlarını erkenden tartın. Genel Bakış.


Uzun yıllardır güzel bir evde kocanızla uyum içinde yaşıyorsunuz. Ancak bir anda kocanız kalp krizinden ölüyor ve tapuda kayıtlı olmadığınızı fark ediyorsunuz. Şimdi ne var?


Yasal olarak mülkün otomatik olarak sahibi değilsiniz. Yasal miras veya özel vasiyet hükümlerine göre bundan sonra ne olacağını açıklıyoruz.


Hayatta kalan eşin genellikle yasal miras hakkı vardır. Aşağıdakiler dikkate alınmalıdır:


Açık bir vasiyet hükmü ile belirsizliklerin önüne geçilebilir. Miras açıkça tanımlanmıştır ve dul veya dul bir kadın olarak siz korunursunuz.


Bir eş olarak tapuda kayıtlı değilsiniz ama kocanızın ölümünün yasını tutmak zorundasınız. Mülke ne olacağı aşağıdaki soruların cevaplarına bağlıdır:


Kocanın ölmesi ve kadının tapuya kayıtlı olmaması durumunda genellikle mirasçılar topluluğu oluşur. Sonuçta yalnızca karşılıklı olarak mutabakata varılan düzenlemeler yapılabilir.


Tapu kütüğüne bakarak mülkünüzün veya evinizin hukuki durumunu öğrenebilirsiniz. Bu şu sorunun cevabını verecektir: “Eşler tapu kütüğünde kayıtlı değilse miras kime kalır?”


Dul bir kadın olarak, Almanya'da gerekli olan mülke erişimde meşru menfaatiniz var. Güvende olmak için evlilik cüzdanınızı, ölüm belgenizi ve kimlik kartınızı ibraz edin. İstediğiniz zaman bir ücret karşılığında tapu sicilinin kopyalarını talep edebilirsiniz.


Kocanız ölüyor ve siz onun karısı olarak tapu kütüğünde kayıtlı değil misiniz, yoksa tam tersi mi? Mevcut bir vasiyetname, dul bir kadın olarak diğer şeylerin yanı sıra ortak mülkiyet payınızı koruyabilmeniz açısından faydalı olacaktır. Yaşamınız boyunca yazılan sözde Berlin vasiyeti sizi tek varis olarak tanımlayabilir. Berlin'in vasiyetinin ne olduğunu buradan okuyabilirsiniz.


Vasiyetname, evlilik sözleşmesi veya miras sözleşmesi yoksa karmaşık bir durum ortaya çıkar. Tapu kütüğünde sadece ölen kişi kayıtlı olduğundan mirasçılar topluluğu oluşabiliyordu. Bu, diğer şeylerin yanı sıra, birlikte yaşadığınız mülkte yaşamaya devam edip edemeyeceğinize de karar verebilir.