Kamuya güvenlik ve paklık işçisi alımında 4-B’ye geçiliyor! Kelamlı imtihan yapılmayacak

RAM

New member
Kamuya güvenlik ve paklık işçisi alımında 4-B’ye geçiliyor! Kelamlı imtihan yapılmayacak
2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8/1-a maddesinde yer alan “Atölye, şantiye, fabrika ve çiftlik gibi işçi istihdamı zorunlu olan hizmet birimleri ile temizlik, koruma ve güvenlik, bakım ve onarım gibi destek hizmetleri için Cumhurbaşkanınca sürekli işçi kadrosu ihdas edilebilir.” hükmü uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarının güvenlik ve temizlik hizmeti 657 sayılı Kanunun 4/D statüsüne gore sürekli işçi olarak istihdam edilen personel eliyle yürütülmektedir.

Söz konusu personelin temini ise kamu kurum ve kuruluşlarına kadro ihdasından daha sonra, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca kurumların ilanı, adayların başvuruları, noter çekilişi ve akabinde sözlü sınav yapılarak alım süreci sonuçlandırılmaktadır. Bu yöntem gayet tepki toplamaktaydı.

Taşeron sisteminin kalkması ve ilgili personelin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesiyle beraber uygulama uzun bir müddetdir yukarıda özetlediğimiz biçimde gerçekleşmektedir. Ancak, Resmi Gazete’de son günlerde yayımlanan üniversite ilanlarına baktığımızda güvenlik ve temizlik personeli alımında sözleşmeli statüde personel alımına geçiş yapıldığı görülmektedir. Bu yöntemde KPSS puan sırası esas alınmakta ve sözlü sınav uygulanmamaktadır.

Yayımlanan ilanlar şöyledir:

İzmir Bakırçay Üniversitesi ilanına ulaşmak için .
Gaziantep Üniversitesi ilanına ulaşmak için .
Galatasaray Üniversitesi ilanına ulaşmak için .


Cumhurbaşkanlığı tarafınca kamuda sözleşmeli personel statüsünde güvenlik ve temizlik personeli alımının yaygınlaştırılmasının sözlü sınav sürecini kaldırması ve KPSS puan şartının olması bakımından kamuya hakkaniyetli bir alıma vesile olacağı düşünüyoruz.

Ancak yaygınlaşan bu uygulamayla beraber kamu kurumlarında aynı işi yapan memur (Yardımcı Hizmetler Sınıfında), sözleşmeli personel ve işçi olmak üzere üç değişik statüde personel istihdam edilmiş olacaktır. Ayrıca bunların alacakları ücretler ve sendikaları da farklı farklı olacaktır.
bir daha bunların kamuya girişlerinde uygulanan prosedür de farklı farklıdır. Memur ve sözleşmeli personel için KPSS puan üstünlüğü esas alınıp sözlü sınav uygulanmazken işçiler için KPSS puanı aranmamakta ve sadece kura ve sözlü sınav uygulaması yapılmaktadır.
Sonuç olarak destek personeli için ciddi bir paradigma değişikliğine gidildiği anlaşılmaktadır.