Nepotizm alanında çalışma kaideli takıma bir kişi başvurabilecek!

RAM

New member
Nepotizm alanında çalışma kaideli takıma bir kişi başvurabilecek!
Erzurum Teknik Üniversitesi tarafınca 7 Ekim 2021 tarihinde akademik birimlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere öğretim üyesi kadrosu ilanı verilmiştir.

Söz konusu şartları incelediğimizde Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi kadrosunda, “Spor Yönetimi Anabilim Dalı doktora programı mezunu olup NEPOTİZM VE KRONİZM üzerine çalışmalar yapmış olmak” şart aranmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezinde “Nepotizm ve Kronizm” üzerine beraber çalışma yapılan ülkemizde tek bir doktora tezi bulunmaktadır.

Söz konusu ilan şartı, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 3 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez.” hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.

Bu kapsamda, Erzurum Teknik Üniversitesinin yönetmeliğe aykırı olduğu açık olan bu ilanı ülkemizde nepotizmin sona ermesine vesile olması için iptal ya da düzeltmesinin en doğrusu olacağını düşünüyoruz.