Yenilenebilir enerji, İtalyan pazarını değiştirmek isteyen İngiliz operatör

Muqe

New member
“İtalya'da yaratacağımız etki çok büyük olacak: enerji piyasası”. Böyle başlıyor Giorgio TomassettiCEO'su İtalya'da Ahtapot Enerjisi. İngiliz grubu yenilenebilir enerji 2015 yılında İngiltere'de doğdu ve bugün Birleşik Krallık'taki ilk operatördür. 2022'den itibaren İtalya dahil 18 ülkede mevcuttur. Rekabetçi fiyatlarla yenilenebilir enerji, teknolojinin kullanımı sayesinde. Tomassetti'ye göre formül budur. Rakamların da eklendiği bir formül: “İtalya'da Aralık ayında 100 bin müşterimiz vardı, dört ayda bu sayıyı iki katına çıkardık, şu anda 200 bin müşteriye enerji sağlayabilir hale geldik”. Peki rekabetçi bir fiyatı nasıl korursunuz? CEO'yla bu konuyu konuştuk.

Ekolojik geçişin bir fırsattan ziyade bir maliyet, hatta bürokratik olduğu yönündeki algı ısrarla sürüyor.

“Doğru. Bu aynı zamanda Avrupa'nın düzenleyici çerçevesinin de tetiklediği, önceden belirlenmiş hedefleri olan ve bizim görüşümüze göre geçişe bakmanın doğru yolu olmayan bir algı. Bu özellikle enerji karışımını yönetenlere yarar sağlıyor, ki bu da tek bir şey değil” yüzde yüz yenilenebilir”.

Peki size göre yukarıdan dayatılan geçiş işe yaramıyor mu?

“Hayır, çünkü insanlar avantajı görmüyor ve mevzuatın getirdiği tüm vergilendirmeler faturaya maliyetlerin eklenmesine yol açıyor. Biz ise tam tersi yolu izliyoruz; halktan başlıyoruz.”

Nasılsınız?

“Öncelikle santraller üzerinde çalışmak. Yenilenebilir enerji kaynaklarının tarihsel sorunu kesintili olmaları, dolayısıyla ağı yönetenler için bu bir maliyete dönüşüyor. İtalya'da 1'e kadar depolayabilen pillerin oluşturulması üzerinde çalışıyoruz. Gigabaytlık yenilenebilir enerji devreye giriyor, elektronun yaşamının her anından faydalanmak için bunun farklı yönetilmesi gereken farklı bir dünya olduğunu gösteriyoruz.”

Bana bir örnek verebilirmisin?

“Teknolojiler sayesinde enerjiyi ihtiyaç duyulan yere ve zamanda taşıyor, her zaman en düşük maliyetle üretiyoruz. Bugün düne göre daha fazla güneş varsa enerjinin fotovoltaik sistemden alınması, fazla üretiliyorsa biriktirilmesi gerekiyor. yenilenebilir enerji kaynakları aslında bizim parasını ödemediğimiz bir şeyden yararlanıyor.”Giorgio Tomassetti, Octopus Energy'nin İtalya CEO'su

Giorgio Tomassetti, Octopus Energy'nin İtalya CEO'su


İtalya'da en çok faydalandığınız kaynak hangisi?

“Elbette ilk kaynak güneş, ardından rüzgâr ve yine hidroelektrik.”

İtalyan ve İngiliz pazarları arasında bulduğunuz temel farklar nelerdir?

“Müşterilerin ihtiyaçları aynı, ancak kendimizi içinde bulduğumuz zaman aşaması değişiyor. Birleşik Krallık'ta karbondan arındırma, teknoloji ve ağ yönetimi açısından daha ilerideler. İtalya daha muhafazakar. Ancak 2016'da İngiliz enerji piyasası Ahtapot aslında başladığında İtalya'dakine çok benziyordu. İtalya'da gördüğümüz ilk veriler bize bu değişim arzusunun var olduğunu söylüyor”.

Düzenlemeler tarafından Birleşik Krallık'takine göre daha fazla engellenen bir değişiklik mi?

“Düzenleyicilerin katı olmadığı hiçbir ülke yoktur. Genellikle aynı sorunu çözmek için her ülkenin farklı bir çözümü vardır.”

Peki enerji güvenliği ile geçiş süreci nasıl uzlaştırılabilir?

“Şebekeyi kurtardığımız durumlar oldu. Birleşik Krallık'ta, kömür yakıtlı enerji santrallerine göre daha fazla miktarda enerjiyi pillerde depolayabiliyoruz. Arz kesinliğinden, enerji tüketimini hesaplama yeteneğine geçmemiz gerekiyor. karışım enerjisinin bireysel bileşenlerinin tedarik olasılığı”.

Bana daha iyi açıkla.

“Ağ yöneticilerine yeni bir bakış açısı kazandırmamız gerekiyor. Şu ana kadar şebeke yöneticisi vatandaşların tüketeceği enerjinin hesaplanması ve arzının sağlanmasıyla ilgileniyordu. Arzın talepten az olduğu durumlarda kömür santralleri gibi kuruluşlara seslenmeye başlıyor. Yenilenebilir enerji dünyasında ise düşünce tam tersi: Güneşten arz ve talep arasındaki boşluğu doldurmasını isteyemezsiniz, ancak birden fazla kaynağa sahip olmanız ve bunları optimize edebilmeniz, planları hızla değiştirebilmeniz gerekiyor.”

Güvenlikten bahsetmişken Çin, enerji geçişinde yer alan tedarik zincirleri üzerinde büyük bir kontrol uyguluyor; payları fotovoltaikler için yaklaşık yüzde 80'den piller için yüzde 65'e kadar değişiyor. Enerji sisteminin fosil yakıtlara bağımlılığının, yeşil teknolojilerin tedariğine dönüşme riski yok mu?

“Rus gazının durması ve son enerji kriziyle birlikte enerji açısından ne kadar az bağımsız olduğumuzu anladık. Bugüne kadarki çözümler enerjide diğer ülkelere bağımlılığı değiştirmek oldu. Çeşitli kaynaklara bakmaya başlamalıyız. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla yüzde yüz bağımsız olabilir miyiz? Bu dünyada yüksek derecede bağımsızlık sunmuyorlar mı?

Hangi nedenlerden dolayı?

“Rüzgar ve güneş gibi hammaddeler de dış taraflarca kontrol edilmiyor. Malzemeler Avrupa'da üretilebilir ve bu, kaybetmememiz gereken teknolojik bir zorluktur. Tüm hammaddeler mevcut değil, bu doğru, ancak çözüm, Çin gibi tek bir ülkeye bağımlı olmamak için riski çeşitlendirmek.”